Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
06/10/2015
Automobiļa MINIVENS piegāde VSIA Jaunais Rīgas teātris JRT 2015/4

Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8''pantam
Iepirkumu priekšmets: Automobiļa MINIVENS piegāde VSIA JRT
Iepirkuma identifikācijas nr. - JRT2015/4
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2015.gada 08.10.2015
Dokumentu iesniegšanas termiņš : 2015.gada 26.10. plkst.11.00
JRT Lāčplēša 25, Rīga
Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: cena, atbilstība specifikācijā izvirzītajām prasībām
Plānotais līguma termiņš: 30 dienas
Kontaktpersonas:
Ainis Grīnbergs: (par iepirkuma priekšmetu)
ainis@jrt.lv
Vera Pauksa: ( par iepirkuma norisi)
gramatvediba@jrt.lv
Nolikums: Nolikums