Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
13/11/2015
Datoru piegāde VSIA Jaunais Rīgas teātris JRT 2015/6

Datoru piegāde VSIA Jaunais Rīgas teātris
Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8''pantam


Iepirkumu priekšmets: Datoru piegāde piegāde VSIA JRT
Iepirkuma identifikācijas nr. - JRT2015/6
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2015.gada 13.novembris
Dokumentu iesniegšanas termiņš : 2015.gada 25.novembra plkst.11.00
JRT Lāčplēša 25, Rīga
Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu
Plānotais līguma termiņš: 10 dienas
Kontaktpersonas:


Daiga Bināne: (par iepirkuma priekšmetu)
daiga@jrt.lv


Vera Pauksa: ( par iepirkuma norisi)
gramatvediba@jrt.lv


Iepirkuma dokumenti: Nolikums

Veidnes pieteikuma sagatavošanai: Pieteikums, Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums