Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
11/12/2015
Divu portatīvo datoru un programmatūras piegāde JRT Uzvedumu daļas vajadzībām darbam ar liela apjoma 2D un 3D vektorgrafikas, rastra grafikas un multimediju datnēm. JRT 2015/8

Datorresursiem jābūt pietiekamiem vienlaicīgai  vairāku sekojošu datorprogrammu aktuālo versiju  izmantošanai:

1. Auto CAD
2. VectorWorks
3. SketchUp Pro
4. CorelDRAW programmu paketes programmas
5. Adobe Master Collection programmu paketes programmas

Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8''pantam

Iepirkumu priekšmets: Divu portatīvo datoru un programmatūras    piegāde JRT Uzvedumu daļas vajadzībām darbam ar liela apjoma  2D un 3D vektorgrafikas, rastra grafikas un multimediju datnēm.
Iepirkuma identifikācijas nr. - JRT2015/8
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2015.gada 11.decembris
Dokumentu iesniegšanas termiņš : 2015.gada 23.decembra plkst.11.00
JRT Lāčplēša 25, Rīga
Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu
Plānotais līguma termiņš: 5 dienas
Kontaktpersonas:

Guntis Konstants: (par iepirkuma priekšmetu)
guntis@jrt.lv

Vera Pauksa: ( par iepirkuma norisi)
gramatvediba@jrt.lv

Iepirkuma dokumenti: pieprasīt epastā guntis@jrt.lv
Nolikums
Veidnes pieteikuma sagatavošanai: Pieteikums, Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums