Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
22/09/2015
Jaunā Rīgas teātra jauniestudējuma MIELASTS scenogrāfijas realizācija - scenogrāfijas elementu komplekta konstruēšana un izgatavošana JRT 2015/2

 Jaunā Rīgas teātra jauniestudējuma MIELASTS scenogrāfijas realizācija 
 Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8" pantam

Iepirkuma ID Nr.: JRT2015/2

Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 24.09.2015

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 08.10.2015. plkst. 11:00 JRT Rīgā, Lāčplēša 25

Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Plānotais līguma termiņš: līdz 09.11.2015 ( 30 dienas) 

Dalībai iepirkuma procedūrā, pirms piedāvājuma sagatavošanas Pretendentam obligāti jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajā tehniskajā sapulcē 2015.gada 5.oktobrī plkst. 11:00 Jaunā Rīgas teātra telpās.

Kontaktpersonas:

Guntis Konstants: (par iepirkuma priekšmetu) guntis@jrt.lv
Vera Paukša: (par iepirkuma procedūru) gramatvediba@jrt.lv
  
Iepirkuma dokumenti

Nolikums (skatīt šeit)

Mākslinieciskais apraksts, attēli un skices - Nolikuma Pielikums Nr. 1 (skatīt šeit)

Tehniskās prasības - Nolikuma Pielikums Nr. 2 (skatīt šeit)

Pieteikuma veidlapa (skatīt šeit)