Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
20/02/2015
Mērķi un pārskati

JRT stratēģiskie uzņēmuma mērķi:

* Radīt mākslinieciski augstvērtīgu teātra mākslu;

* Saglabāt un pilnveidot teātra valodas savdabīgu redzējumu;

* Kļūt par labāko un atpazīstamāko Baltijas teātri Eiropā, attīstot dalību starptautiskajos festivālos;

* Veicināt māksliniecisko, tehnisko un apkalpojošo darbinieku profesionalitātes un kvalifikācijas paaugstināšanu;

* Veidot radošo un intelektuālo centru, pulcējot ap sevi radošo inteliģenci, studējošo jaunatni, radošas un sociāli aktīvas cilvēku grupas, kas veidotu savstarpēju mijiedarbību.

 

JRT komercdarbības veidi

Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu
Līgums ar LR Kultūras ministriju "Par valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanu" 2012.-2014. gadam
Līgums ar LR Kultūras ministriju "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu" 2014. gadam
Vienošanās 1 pie līguma "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
Vienošanās 2 pie līguma "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
Līdzdalības līgums ar LR Kultūras ministriju "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 2015.-2017. gadam


Informācija par JRT darbinieku atalgojumu

Kapitālsabiedrības pārskati
2014. gads

Gada pārskats par 2014. gadu
Lēmums “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunais Rīgas teātris” 2014. gada pārskatu”
Revidentu ziņojums

2015.gads

Gada pārskats par 2015.gadu Vadības ziņojums par 2015.gadu

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2015.gada pārskatu"

Grozījumi KM lēmumā "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2015.gada pārskatu"

Revidentu ziņojums

2016.gads

Starpperiodu pārskati

Par 2016.gada 1.pusgadu; par 2016.gada 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2016.gadu

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2016.gada pārskatu"

Revidentu ziņojums

2017.gads

Starpperiodu pārskati

Par 2017.gada 1.pusgadu; par 2017.gada 9 mēnešiem


Informācija par kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtību
JRT ziedojumus (dāvinājumus) veic atbilstoši LR Kultūras ministrijas valsts deleģēto kultūras funkciju veikšanas līgumiem un līgumiem par valsts budžeta finansējuma izlietošanu.

JRT ziedošanas un ziedojumu piesaistes stratēģija

JRT organizatoriskā struktūra

Informācija par JRT saņemtajiem ziedojumiem
2014. gads

2015. gads

2016. gads

Informācija par iepirkumiem tiek publicēta šeit: http://www.jrt.lv/iepirkumi