Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
21/03/2019
Par Jaunā Rīgas teātra vienotā elektroniskā tīkla biļešu tirdzniecības sistēmas nodrošināšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem JRT 2017/1

Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta 1.daļas noteikumiem par Publisko iepirkuma likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem un atbilstoši Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtības 178. pantam


Iepirkuma priekšmets: Vienotā elektroniskā tīklā saistītās biļešu tirdzniecības, biļešu administrēšanas un klientu attiecību menedžmenta (CRM) sistēmu nodrošināšana JRT biļešu tirdzniecības vajadzībām. Kā arī interneta biļešu tirdzniecības nodrošināšana (tai skaitā, elektroniskie norēķini) un sistēmu tehniskā apkalpošana.

Iepirkuma identifikācijas Nr: JRT 2017/1

Iepirkuma CPV kods: 92000000-1, 92300000-4

Saņemto piedāvājumu skaits: 2

Pretendents, ar kuru pieņemts lēmums noslēgt iepirkuma līgumu: SIA "DIVI grupa"

Plānotais līguma termiņš: 35 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz maksimālās plānotās iepirkuma summas 150 000 eiro sasniegšanai
Plānotā iepirkuma summa: 150 000 eiro

Dokumenti:

iepirkuma līgums

Iepirkuma ziņojums