Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
03/12/2015
Skatuves podestu piegāde VSIA Jaunais Rīgas teātris JRT 2015/7

Skatuves podestu piegāde VSIA Jaunais Rīgas teātris

Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8''pantam

Iepirkumu priekšmets: Skatuves podestu  piegāde VSIA JRT
Iepirkuma identifikācijas nr. - JRT2015/7
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2015.gada 03.12.2015
Dokumentu iesniegšanas termiņš : 2015.gada 17.12. plkst.11.00
JRT Lāčplēša 25, Rīga
Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: viszemākā cena par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu
Plānotais līguma termiņš: 8 kalendārās dienas
Kontaktpersonas:

Guntis Konstants: (par iepirkuma priekšmetu)
guntis@jrt.lv

Vera Pauksa: ( par iepirkuma norisi)
gramatvediba@jrt.lv

Iepirkuma dokumenti: Nolikums
Veidnes pieteikuma sagatavošanai: Pieteikums, Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums, Pieredzes apliecinājums

Paskaidrojumi par nolikumu skatīt šeit