Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
24/01/2020
Mērķi un pārskati

JRT stratēģiskie uzņēmuma mērķi:

* Radīt mākslinieciski augstvērtīgu teātra mākslu;

* Saglabāt un pilnveidot teātra valodas savdabīgu redzējumu;

* Kļūt par labāko un atpazīstamāko Baltijas teātri Eiropā, attīstot dalību starptautiskajos festivālos;

* Veicināt māksliniecisko, tehnisko un apkalpojošo darbinieku profesionalitātes un kvalifikācijas paaugstināšanu;

* Veidot radošo un intelektuālo centru, pulcējot ap sevi radošo inteliģenci, studējošo jaunatni, radošas un sociāli aktīvas cilvēku grupas, kas veidotu savstarpēju mijiedarbību.

 

JRT komercdarbības veidi

JRT statūti

J
RT valdes sastāvs


Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu

Līdzdalības līgums ar LR Kultūras ministriju "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā” 2015.-2017. gadam

Līgums ar LR Kultūras ministriju "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu" 2017.gadam

Vienošanās 1 pie līguma "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu" 2017.gadam

Vienošanās 2 pie līguma "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu" 2017.gadam


Informācija par JRT darbinieku atalgojumuKapitālsabiedrības pārskati

2019. gads

Starpperiodu pārskati

Par 2019. gada 1. ceturksni
P
ar 2019. gada 2. ceturksni
P
ar 2019. gada 3. ceturksni

 

2018. gads

Starpperiodu pārskati

Par 2018. gada 1. pusgadu; par 2018. gada 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2018. gadu

Revidentu ziņojums

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu iemaksa)

I
nformācija par piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu


 

2017. gads

Starpperiodu pārskati

Par 2017. gada 1. pusgadu; par 2017. gada 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2017. gadu

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2017. gada pārskatu"

Revidentu ziņojums

K
apitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

 

2016. gads

Starpperiodu pārskati

Par 2016. gada 1. pusgadupar 2016. gada 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2016. gadu

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2016.gada pārskatu"

Revidentu ziņojums

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa)

 

JRT organizatoriskā struktūra

 

JRT ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Atbilstoši KM valsts kultūras funkciju deleģēšanas līgumiem veic sekojošus pasākumus, kas sekmē teātra mākslas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām,
1) labdarības mērķiem piešķirot sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem biļetes uz JRT izrādēm ar 100% atlaidi (bezatlīdzības biļešu ziedojumi);
2) nodrošinot iespēju sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem, kā arī sociāli atbildīgām personām, t.sk., sociāli nozīmīgu funkciju veicējiem un sociāli atbildīgu kampaņu dalībniekiem, iespēju iegādāties biļetes uz JRT izrādēm ar atlaidēm.

JRT biļešu ziedošana. JRT ziedojumu (dāvinājumus) saņemšanai maznodrošināto grupu pārstāvjiem (nevalstiskajām organizācijām) jāiesniedz JRT pieteikuma vēstule, kurā tiek norādīts ziedojuma piešķiršanas mērķis, proti, kādu sociāli mazaizsargāto grupu labā nevalstiskā organizācija pārstāv, un kā tiks nodrošināta teātra mākslas pieejamības veicināšana sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvjiem. Pieteikums jāiesniedz rakstiski JRT Pārdošanas daļas vadītājam ( Dace Tillere, e-pasts: dace@jrt.lv, tālrunis: 67283225). Pēc pieteikuma vēstules izvērtēšanas JRT pārdošanas daļas vadītāja sagatavo priekšlikumus JRT valdei par ziedojuma apjomu un konkrētu izrāžu biļešu piedāvājumu, ņemot vērā JRT biļešu pārdošanas rezultātus. Pēc JRT valdes apstiprinājuma saņemšanas ar sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem (biedrībām, nodibinājumiem) tiek noslēgts JRT biļešu ziedojuma līgums un piešķirtas biļetes bezatlīdzības kārtībā.

Ziedojumu kopējo apjomu katram plānošanas periodam JRT izvērtē un plāno kontekstā ar kopējo paredzamo JRT auditorijas un pārdoto biļešu apjomu. Palielinoties pārdoto biļešu apjomam uz JRT izrādēm, JRT ir iespēja atbalstīt plašākas sociāli maznodrošinātās grupas un noslēgt lielāka apjoma JRT biļešu ziedojumu līgumus.

Atlaides. Sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem, kā arī sociāli atbildīgām personām, t.sk., sociāli nozīmīgu funkciju veicējiem un sociāli atbildīgu kampaņu dalībniekiem, JRT piedāvā sekojošas atlaides JRT biļešu iegādei:
• 15% atlaide - ITIC karšu īpašniekiem (skolotājiem, pasniedzējiem).
• 15% atlaide - Goda ģimenes kartes īpašniekiem katru mēnesi uz kādu noteiktu izrādi 2 biļetēm.
• 10% atlaide - Valsts asinsdonoru privilēģijas kartes īpašniekiem katru mēnesi uz kādu noteiktu izrādi 2 biļetēm.
• 30% atlaide - skolēniem, pilna laika studentiem, ISIC karšu īpašniekiem, pensionāriem, invalīdiem un apmeklētājiem ratiņkrēslos (pērkot biļetes internetā, jāizvēlas pensionāru atlaide).

Nākot uz izrādi, skatītājiem, kas iegādājušies biļetes ar iepriekš norādītajām atlaidēm, pie ieejas nepieciešams uzrādīt derīgu apliecību! Atlaides nesummējas ar citām uz to brīdi pieejamajām atlaidēm.

 

Informācija par JRT saņemtajiem ziedojumiem

2018. gads

2017. gads

2016. gads

 

Informācija par pasākumiem korupcijas riska novēršanai

VSIA „Jaunais Rīgas teātris” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2023.gadam

2018. gads

2017. gads


Informācija par iepirkumiem tiek publicēta šeit: http://www.jrt.lv/iepirkumi