Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Oktobris LAIKS LIELĀ ZĀLE, MIERA 58a MAZĀ ZĀLE, MIERA 58a CITAS ZĀLES
16.10  Ot 19:00 BRODSKIS/BARIŠŅIKOVS    
19:30   KAS IR SILVIJA?  
17.10  Tr 18:00   LINDA VISTA  
19:00 BRODSKIS/BARIŠŅIKOVS    
18.10  Ce 18:00   LINDA VISTA  
19.10  Pk 18:00   DIVPADSMIT KRĒSLI  
19:00 BRODSKIS/BARIŠŅIKOVS    
20.10  Se 18:30   PELDOŠIE - CEĻOJOŠIE  
19:00 BRODSKIS/BARIŠŅIKOVS    
21.10  Sv 19:00 BRODSKIS/BARIŠŅIKOVS    
19:30   PĒDĒJĀ ĻEŅINA EGLĪTE  
23.10  Ot 18:30   CERĪBU EZERS  
25.10  Ce 18:30   CERĪBU EZERS  
26.10  Pk 18:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
19:00   KAS IR SILVIJA?  
27.10  Se 17:00 OBLOMOVS    
28.10  Sv 17:00 OBLOMOVS    
30.10  Ot 18:00 LATVIEŠU MĪLESTĪBA    
31.10  Tr 18:00 LATVIEŠU MĪLESTĪBA    
Novembris LAIKS LIELĀ ZĀLE, MIERA 58a MAZĀ ZĀLE, MIERA 58a CITAS ZĀLES
01.11  Ce 19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
02.11  Pk 19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
03.11  Se 19:00   PĒDĒJĀ ĻEŅINA EGLĪTE Ar titriem angļu valodā!r  
19:00 SOŅA Krievu valodā, ar titriem latviešu valodā!r    
04.11  Sv 19:00 SOŅA Krievu valodā, ar titriem latviešu valodā!r    
19:00   CERĪBU EZERS AIZSALIS Pieejams sinhronais tulkojums angļu valodā!r  
06.11  Ot 18:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
07.11  Tr 18:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
08.11  Ce 18:00   LINDA VISTA  
09.11  Pk 18:00   LINDA VISTA  
10.11  Se 17:00   LINDA VISTA  
11.11  Sv 17:00   LINDA VISTA  
13.11  Ot 18:30 ASPAZIJA. PERSONĪGI    
14.11  Tr 19:00 DUKŠI    
15.11  Ce 18:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
16.11  Pk 18:00 LATVIEŠU MĪLESTĪBA    
17.11  Se 19:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS Pirmizrāde!r  
20.11  Ot 18:00 LATVIEŠU MĪLESTĪBA    
19:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS  
21.11  Tr 18:00 OBLOMOVS    
19:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS  
22.11  Ce 18:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
19:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS  
24.11  Se 19:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS  
25.11  Sv 18:00   ZIEDONIS UN VISUMS  
27.11  Ot 19:00   KAS IR SILVIJA?  
28.11  Tr 18:00   DIVPADSMIT KRĒSLI  
29.11  Ce 19:00   CERĪBU EZERS AIZSALIS  
30.11  Pk 19:00   VECTĒVS  
Decembris LAIKS LIELĀ ZĀLE, MIERA 58a MAZĀ ZĀLE, MIERA 58a CITAS ZĀLES
01.12  Se 19:00   PĒDĒJĀ ĻEŅINA EGLĪTE Ar titriem angļu valodā!r  
02.12  Sv 19:00   MELNAIS PIENS  
05.12  Tr 19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI Pirmizrāde!r    
06.12  Ce 19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
07.12  Pk 19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
08.12  Se 19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
18.12  Ot 19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
19.12  Tr 19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
20.12  Ce 18:30 ASPAZIJA. PERSONĪGI    
21.12  Pk 19:00   ZIEDONIS UN VISUMS  
22.12  Se 17:30   KAS IR SILVIJA?  
23.12  Sv 17:00   VECTĒVS  
27.12  Ce 18:00   LINDA VISTA  
28.12  Pk 18:00   LINDA VISTA  
29.12  Se 17:00   LINDA VISTA  
30.12  Sv 17:00   LINDA VISTA  
Janvāris LAIKS LIELĀ ZĀLE, MIERA 58a MAZĀ ZĀLE, MIERA 58a CITAS ZĀLES
02.01  Tr 18:00   LINDA VISTA  
03.01  Ce 18:00   LINDA VISTA  
05.01  Se 17:00   LINDA VISTA  
06.01  Sv 17:00   LINDA VISTA  
08.01  Ot 18:00   LINDA VISTA  
09.01  Tr 19:00   KAS IR SILVIJA?  
10.01  Ce 19:00   KAS IR SILVIJA?  
11.01  Pk 18:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
12.01  Se 17:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
13.01  Sv 17:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
14.01  Pr 19:00 NN NAKTS 2019    
15.01  Ot 19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
16.01  Tr 19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
17.01  Ce 19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
18.01  Pk 18:00 LATVIEŠU MĪLESTĪBA    
19.01  Se 17:00   DIVPADSMIT KRĒSLI  
20.01  Sv 17:00 OBLOMOVS    
22.01  Ot 18:00   CERĪBU EZERS  
19:00 SOŅA Krievu valodā, ar titriem latviešu valodā!r    
23.01  Tr 18:00   CERĪBU EZERS  
19:00 SOŅA Krievu valodā, ar titriem latviešu valodā!r    
24.01  Ce 19:00 SOŅA Krievu valodā, ar titriem latviešu valodā!r    
19:00   ZIEDONIS UN VISUMS  
25.01  Pk 18:00   LINDA VISTA  
26.01  Se 17:00   LINDA VISTA  
27.01  Sv 17:00   LINDA VISTA  
29.01  Ot 19:00   CINIĶI  
19:00 DUKŠI    
30.01  Tr 19:00   CERĪBU EZERS AIZSALIS  
31.01  Ce 19:00   CERĪBU EZERS AIZSALIS  
Februāris LAIKS LIELĀ ZĀLE, MIERA 58a MAZĀ ZĀLE, MIERA 58a CITAS ZĀLES
01.02  Pk 18:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
18:00   LINDA VISTA  
02.02  Se 14:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
17:00   LINDA VISTA  
03.02  Sv 17:00 LATVIEŠU MĪLESTĪBA    
05.02  Ot 18:00 LATVIEŠU MĪLESTĪBA    
18:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS  
06.02  Tr 18:00   LINDA VISTA  
07.02  Ce 18:00 ASPAZIJA. PERSONĪGI    
08.02  Pk 19:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
19:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
09.02  Se 18:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
18:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
10.02  Sv 18:00   DIEVIŅŠ PILLĀ  
18:00 JAUNĪBAS PUTNS AR SALDO BALSI    
12.02  Ot 18:00   LINDA VISTA  
19:00 NORA    
13.02  Tr 18:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
18:00   LINDA VISTA  
14.02  Ce 18:00   LINDA VISTA  
18:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
15.02  Pk 19:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS  
16.02  Se 17:00   LINDA VISTA  
17.02  Sv 17:00   LINDA VISTA  
19.02  Ot 18:00   LINDA VISTA  
20.02  Tr 18:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
19:00   KALPA ZĒNA VASARA. SĀKUMS  
21.02  Ce 18:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
22.02  Pk 18:00 LATVIEŠU LAUPĪTĀJI    
23.02  Se 18:00 SKOLOTĀJS JĀPS UN KLASE Izrāde bērniem!r    
24.02  Sv 18:00 DUKŠI    
26.02  Ot 18:00 OBLOMOVS