Process / THE TRIAL

Process / THE TRIAL
Director - Mārcis Lācis

Kas Kafkas "Procesā" ir tik aktuāls, kāpēc viņu vajadzētu iestudēt vairāk nekā 100 gadu pēc sarakstīšanas? Kafka mums gudri un vienlaikus nežēlīgi atgādina par nepārtraukti klātesošu varu, kas šai gadījumā realizējas caur valsts birokrātisko aparātu. Tā ir daudzgalvaina ierēdņu armija/mafija/klans, kas, aizbildinoties ar LIKUMU,  akli un bez emocijām spriež un lemj cilvēku likteņus.
Mārcis Lācis, režisors

"Kā tu iztēlojies beigas?" vaicāja Garīdznieks. - "Agrāk es domāju, ka beigām jābūt labām," sacīja K., "tagad es reizēm pats par to šaubos. Es nezinu kādas būs beigas.Vai tu to zini?" - "Nē", atbildēja Garīdznieks, "bet es baidos, ka beigas būs sliktas."
Francs Kafka, "Process"

Cookies are used to ensure a better experience. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more