Vietnes https://www.jrt.lv/ (turpmāk – mājaslapa vai vietne) sīkdatņu un datu apstrādes analīze, lai ievērotu personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 2016/679 par fizisku personu tiesībām apstrādāt personas datus un par šādu datu brīvību un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (turpmāk - Regula).

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu pārzinis: VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, reģ.nr. 40003094953, juridiskā un faktiskā adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1010, tālrunis 67283225, e-pasts [email protected]

JRT atbild par to, lai personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Datu aizsardzības speciālists

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar JRT veikto personas datu apstrādi, lūdzam sazināties, rakstot JRT personas datu aizsardzības speciālistam Mārim Ruķerim uz e-pastu: [email protected].

3. Datu apstrādes nolūki

Šajā sadaļā ir norādīti personas datu apstrādes nolūki, apstrādāto personas datu kategorijas, kā arī juridiskais pamats, saskaņā ar kuru JRT notiek jūsu personas datu apstrāde.

3.1. Pakalpojumu nodrošināšana un klientu attiecību pārvaldība:

Lai atgādinātu skatītājam (uz e-pastu vai SMS) par tuvojošos izrādi. Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: vārds, tālrunis, e-pasts, pasākuma datums un nosaukums.

Lai sazinātos ar klientu un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas pieteikti pa tālruni vai digitālajos kanālos (tostarp, sociālajos tīklos). Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, informācija par sociālo tīklu, klienta izskatāmā jautājuma ietvaros apstrādātie personu dati.

Komunikācijas nodrošināšanai gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas izrādes norisē (piemēram, izrāde ir atcelta vai mainīts izrādes laiks). Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: vārds, tālrunis, e-pasts, izrādes datums un nosaukums.

Datu apstrādes tiesiskais pamats šo nolūku īstenošanai ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts – ja persona piekritusi datu apstrādei; 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts – datu apstrāde nepieciešama, lai Teātris izpildītu juridisku pienākumu; 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – datu apstrāde nepieciešama, pamatojoties uz Teātra leģitīmajām (likumīgajām) interesēm.

3.2. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

JRT aktuālo jaunumu un piedāvājumu sūtīšanai uz e-pastiem un tālruņa numuriem. Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: personas vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, personai nosūtītās mārketinga aktivitātes uz e-pastu un to lietojums (jaunumi, pasākumi, piedāvājumi).

Fotogrāfiju un video materiālu uzņemšana pasākumu publicitātes un JRT atpazīstamības nodrošināšanai un popularitātes veicināšanai. Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: fotogrāfijas un videoieraksti (tajā skaitā fotogrāfijas uzņemšanas datums un vieta) no Teātra organizētiem publiskiem pasākumiem, fotogrāfijā vai videoierakstā attēlotās personas vārds, uzvārds, amats, fotogrāfijas uzņemšanas vieta un laiks.

JRT mājaslapas www.jrt.lv apmeklējumu statistikas un datu analizēšanai. Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: mājaslapā www.jrt.lv esošo sīkdatņu apstrādātā informācija, informācija par to, kuras vietnes daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta, klikšķu un apmeklējumu vēsture, IP adreses.

Lai noteiktu JRT rīkoto konkursu uzvarētājus un nodotu balvas. Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: Personas vārds, tālrunis, e-pasts, informācija par konkursa uzvarētāju.

4. Personas datu kopīgošana un nodošana

Personas dati var tikt nodoti citiem uzņēmumiem, ar kuriem JRT sadarbojas, piemēram, e-pasta un sms mārketinga jomā. Ja jūsu personas dati tiek kopīgoti JRT partneriem, tie tiks apstrādāti saskaņā ar JRT norādījumiem un JRT uzdevumā, kā arī tikai tādā nolūkā, kas atbilst nolūkam, kādā JRT vāca datus.

JRT var būt arī juridisks pienākums sniegt informāciju valsts iestādēm (piemēram, policijai un nodokļu iestādēm). Šādos gadījumos JRT sadarbības partneri apstrādā datus kā neatkarīgi personas datu pārziņi saskaņā ar to privātuma politikām un vadības norādījumiem.

JRT apstrādā personu datus ES/EEZ ietvaros un sadarboties ar partneriem un piegādātājiem, kas apstrādā personas datus ES/EEZ ietvaros.

5. Datu subjekta tiesības

5.1. Lietotājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt JRT piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

5.2. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, to apstrādi vai īstenotu citas tiesības, tai skaitā datu dzēšanu, datu subjekts personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, izvēloties vienu no turpmāk norādītajām iespējām, iesniedz:

5.2.1.. Rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts JRT;

5.2.2. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts JRT un nosūtīts uz e-pasta adresi: [email protected]. Lai JRT nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

5.2.3. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie JRT, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Lietotājs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010.

6. Personas datu glabāšanas termiņi

Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr JRT pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

6.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

6.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

6.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.Sīkdatnes

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos VSIA “Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT) mājaslapā www.jrt.lv (turpmāk – tīmekļa vietnes) norādīti sīkdatņu (cookies) lietošanas nolūki.

JRT izmanto sīkdatnes, lai varētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tīmekļa vietnes darbību un funkcionalitāti u.tml.

1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir teksta datne (bet ne programma), kas tiek ievietota tīmekļa vietnes lietotāja datora vai citas ierīces interneta pārlūkprogrammā, kas ļauj atpazīt lietotāja pārlūkošanas darbības tīmekļa vietnē. Sīkdatnes parasti tiek izmantotas, lai uzlabotu attiecīgās tīmekļa vietnes darbību, piemēram, atvieglotu informācijas lejupielādi vai attiecīgās mājas lapas sadaļu ātrāku pieejamību un atbilstošas informācijas atspoguļošanu. Sīkdatņu mērķus nosaka attiecīgās interneta vietnes uzturētājs.

2. Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem mēs izmantojam?

Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa izmantojam tehniskās jeb nepieciešamās sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (statistikas nolūkiem).

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie apmeklētāju paradumi un tīmekļa vietnes lietošanas vēsture, kā arī tiek identificētas problēmas un iespējamie trūkumi vietnes darbībā, tāpat tiek ievākti statistikas dati par vietnes apmeklētāju plūsmu, apmeklētāju skaitu, vietnē pavadīto laiku u.tml. Tāpat sīkdatnes tiek izmantotas, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta tīmekļa vietnes funkcionalitātes pilnīga un apmeklētājam ērta izmantošana.

2.1. Funkcionālās jeb nepieciešamās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai apmeklētājs varētu brīvi lietot un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, bet JRT – izpildīt apmeklētāja iniciētos pieprasījumus. Šīs sīkdatnes identificē apmeklētāja ierīci, taču tieši neizpauž ierīces lietotāja identitāti, kā arī šīs sīkdatnes nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt apmeklētājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasīto pakalpojumu vai noskatīties pieprasīto video. Šīs sīkdatnes tiek glabātas apmeklētāja iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne ir izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, apmeklētājs izvēlas tās atspējot, tad apmeklētājam jāņem vērā, ka tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

2.2. Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes (jeb statistikas nolūkos izmantotās sīkdatnes) apkopo informāciju, kā apmeklētājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk lietotās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru apmeklētājs ir izvēlējies, pārlūkojot interneta vietni. Informācija tiek lietota statistikas nolūkos tikai apkopotā un anonīmā veidā, kas palīdz izdarīt secinājumus, lai noteiktu, kas interesē tīmekļa vietnes apmeklētājus, kā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un kā padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai apmeklētāja ierīci, taču tieši neizpauž ierīces lietotāja identitāti. Statistikas nolūkiem sīkdatnes tiek izvietotas ierīcē tikai pēc tam, kad apmeklētājs ir paudis izvēli atbalstīt šo sīkdatņu aktivizēšanu.

Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes atbilstoši mūsu norādījumiem un tikai saskaņā ar norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Inc. izveidotās Google Analytics sīkdatnes. Plašāk par Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā https://www.google.com/analyti... .

Šīs sīkdatnes tiek glabātas apmeklētāja ierīcē ne ilgāk kā divus gadus. Analītiskās sīkdatnes nav obligātas tīmekļa vietnes satura atspoguļošanai, apmeklētājs tās jebkurā brīdī var ierobežot vai atspējot. Statistikas sīkdatnes nav saistītas ar personalizētiem mārketinga piedāvājumiem.

3. Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās tiek vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu glabāšanas jeb to darbības termiņš detalizēti norādīts pie katras sīkdatnes apraksta, kas pieejams informatīvajā paziņojumā par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm.

4. Sīkdatņu saglabāšana

Apmeklējot tīmekļa vietni, tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

JRT pastāvīgi pilnveido un attīsta savu darbību, kā rezultātā var rasties nepieciešamība pārskatīt un papildināt šos Sīkdatņu izmantošanas noteikumus. Tādēļ aicinām apmeklētāju regulāri iepazīties ar Sīkdatņu izmantošanas noteikumu aktuālo versiju.

5. Kontaktinformācija jautājumos, kas saistīta ar sīkdatņu izmantošanu

Ja ir radušies kādi jautājumi saistībā ar sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar JRT, rakstot: [email protected]

Lai nodrošinātu labāku pieredzi, tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk