TUMSAS VARA / THE POWER OF DARKNESS

TUMSAS VARA / THE POWER OF DARKNESS
Director - Gatis Šmits

„Es esmu bijis ik dienas pie jums templī, un jūs savas rokas man neesat pielikuši; bet šī ir jūsu stunda un tumsības vara.”
- Lūkas Evaņģēlijs, 22:53

Ļeva Nikolajeviča Tolstoja 1886. gadā sarakstītās lugas sākotnējais nosaukums bija „Nadziņš ieķēries – putniņš pagalam” ( Коготок увяз, всей птичке пропасть ), kas vēlāk kļuva par tās apakšnosaukumu.

Lugas pamatā ir Tulas guberņas krimināllieta pret zemnieku Jefrēmu Koloskovu, kuru Ļevs Tolstojs apciemojis katorgā. Gandrīz uzreiz pēc tās iznākšanas cenzūras komiteja lugu „Tumsas vara” aizliedza, lai arī pats cars Aleksandrs III izteica savu atbalstu tās iestudēšanai. „Tumsas vara” oficiāli bija aizliegta līdz pat 1895. gadam.

Kāpēc luga tik ļoti nepatika cenzūras komitejai, var tikt skaidrojams dažādi – tajā sastopama gan baznīcas kritika, gan banku sistēmas nopēlums, kā arī lugai tika pārmests pārlieks naturālisms. Taču Ļeva Tolstoja ideja bija caur lasītāju un skatītāju šokēšanu pievērst viņus pareizai un tikumīgai dzīvei, akcentējot, ka spēcīgi lūzumi cilvēka mūžā ir svētība.

Lugā „Tumsas vara” Ļevs Tolstojs veic pamatīgu Krievijas neizglītotās lauku sabiedrības kritiku, atainojot gan tumsonību, gan aprobežotību, gan izteiktu māņticību un reliģisko liekulību. Arī sieviešu tēli ir veidoti, lai pasvītrotu autora uzskatus, ka sieviete ir spēcīgākais kārdinājums, no kura dzīvē nāk lielākais ļaunums. Turklāt Tolstojs uzskatījis, ka šo ļaunumu daudzējādā ziņā iespējams skaidrot ar neizglītotību.

Lugā „Tumsas vara”  atrodams gan kriminālromāna cienīgs sižets, gan kolorītu tēlu izveidots, viegli kariķēts 19. gadsimta Krievijas lauku dzīves atveidojums.

Cookies are used to ensure a better experience. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more