Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra rīkojuma Nr. 607 “Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris"” (prot. Nr. 46 13. §) 2.punktu JRT vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt nacionālo un pasaules kultūras mantojumu un radīt jaunas vērtības teātra mākslas jomā, apgūstot starptautisko pieredzi un turpinot izkopt unikālo Alvja Hermaņa izveidoto teātra valodu, kā arī nodrošināt izrāžu pieejamību Latvijas un ārvalstu auditorijai, ar teātra repertuārpolitiku veicinot sociāli aktīvas sabiedrības veidošanos.

JRT stratēģiskie uzdevumi ir:

* radīt un darīt pieejamas plašai Latvijas sabiedrībai daudzveidīgas un kvalitatīvas profesionālās teātra mākslas izrādes;
* iestudēt dažādu žanru latviešu mūsdienu literatūras darbus;
* ar teātra mākslas starpniecību veicināt nacionālās identitātes un latviešu kultūras stiprināšanu;
* veicināt jaunradi, radošus eksperimentus un starpnozaru sadarbību;
* īstenot izglītojošas un sociālas programmas sabiedrības izglītošanai un integrācijas procesu veicināšanai;
* ar teātra mākslas starpniecību sekmēt bērnu un jauniešu personības veidošanos;
* popularizēt Latvijas teātra mākslas sasniegumus ārvalstīs un apgūt starptautisko pieredzi teātra mākslas jomā;
* vākt, uzkrāt un analizēt kultūras informāciju teātra mākslā un nodrošināt tās pieejamību sabiedrībai.

JRT statūti

JRT valdes sastāvs

JRT organizatoriskā struktūra

Informācija par JRT darbinieku atalgojumu

JRT vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. - 2026. gadam

JRT īpašuma struktūra


Kapitālsabiedrības pārskati

2023. gads

Par 2023. gada 1. ceturksni

Par 2023. gada 6 mēnešiem

Par 2023. gada 9 mēnešiem

Par 2023. gada 12 mēnešiem

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” 2023.gada pārskatu"

Gada pārskats par 2023. gadu

Revidentu ziņojums

Informācija par piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu iemaksa)

Kapitālsabiedrības finansēšanas līgumā noteikto rezultatīvo rādītāju īstenošanas rezultāti

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2022. gads

Par 2022. gada 1. ceturksni

Par 2022. gada 6 mēnešiem

Par 2022. gada 9 mēnešiem

Par 2022. gada 12 mēnešiem

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2022. gada pārskatu"

Gada pārskats par 2022. gadu

Revidentu ziņojums

Informācija par piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu iemaksa)

Kapitālsabiedrības finansēšanas līgumā noteikto rezultatīvo rādītāju īstenošanas rezultāti

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2021. gads

Par 2021. gada 1. ceturksni

Par 2021. gada 6 mēnešiem

Par 2021. gada 9 mēnešiem

Par 2021. gada 12 mēnešiem

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2021. gada pārskatu"

Gada pārskats par 2021. gadu

Revidentu ziņojums

Informācija par piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu.

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu iemaksa)

Kapitālsabiedrības finansēšanas līgumā noteikto rezultatīvo rādītāju īstenošanas rezultāti

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

2020. gads

Par 2020. gada 1. ceturksni

Par 2020. gada 6 mēnešiem

Par 2020. gada 9 mēnešiem

Par 2020. gada 12 mēnešiem

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2020. gada pārskatu".

Gada pārskats par 2020. gadu

Revidentu ziņojums

Informācija par piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu.

Informācija par apakšnomniekiem piemērotajiem nomas maksas atvieglojumiem sakarā ar Covid-19 izplatību

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu iemaksa)

Kapitālsabiedrības finansēšanas līgumā noteikto rezultatīvo rādītāju īstenošanas rezultāti

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 

2019. gads

Par 2019. gada 1. ceturksni.

Par 2019. gada 2. ceturksni.

Par 2019. gada 3. ceturksni.

Par 2019.gada 12 mēnešiem.

Gada pārskats par 2019. gadu.

Informācijas par piešķirto valsts un pašvadības finansējumu.

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti.

Kapitālsabiedrības finansēšanas līgumā noteikto rezultatīvo rādītāju īstenošanas rezultāti.


2018. gads

Par 2018. gada 1. pusgadu.

Par 2018. gada 9 mēnešiem

Gada pārskats par 2018. gadu.

Revidentu ziņojums.

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti.

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu iemaksa).

Informācija par piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu.


2017. gads

Par 2017. gada 1. pusgadu.

Par 2017. gada 9 mēnešiem.

Gada pārskats par 2017. gadu.

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2017. gada pārskatu".

Revidentu ziņojums.

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti.

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa).

2016. gads

Par 2016. gada 9 mēnešiem.

Par 2016. gada 9 mēnešiem.

Gada pārskats par 2016. gadu.

KM lēmums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" 2016.gada pārskatu".

Revidentu ziņojums.

Informācija par iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (nodokļu nomaksa).


JRT ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Atbilstoši KM valsts kultūras funkciju deleģēšanas līgumiem veic sekojošus pasākumus, kas sekmē teātra mākslas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām,

1) labdarības mērķiem piešķirot sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem biļetes uz JRT izrādēm ar 100% atlaidi (bezatlīdzības biļešu ziedojumi);

2) nodrošinot iespēju sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem, kā arī sociāli atbildīgām personām, t.sk., sociāli nozīmīgu funkciju veicējiem un sociāli atbildīgu kampaņu dalībniekiem, iespēju iegādāties biļetes uz JRT izrādēm ar atlaidēm.

JRT biļešu ziedošana. 

JRT ziedojumu (dāvinājumus) saņemšanai maznodrošināto grupu pārstāvjiem (nevalstiskajām organizācijām) jāiesniedz JRT pieteikuma vēstule, kurā tiek norādīts ziedojuma piešķiršanas mērķis, proti, kādu sociāli mazaizsargāto grupu labā nevalstiskā organizācija pārstāv, un kā tiks nodrošināta teātra mākslas pieejamības veicināšana sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvjiem. Pieteikums jāiesniedz rakstiski JRT Pārdošanas daļas vadītājam ( Dace Tillere, e-pasts: [email protected], tālrunis: 67283225). Pēc pieteikuma vēstules izvērtēšanas JRT pārdošanas daļas vadītāja sagatavo priekšlikumus JRT valdei par ziedojuma apjomu un konkrētu izrāžu biļešu piedāvājumu, ņemot vērā JRT biļešu pārdošanas rezultātus. Pēc JRT valdes apstiprinājuma saņemšanas ar sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem (biedrībām, nodibinājumiem) tiek noslēgts JRT biļešu ziedojuma līgums un piešķirtas biļetes bezatlīdzības kārtībā.

Ziedojumu kopējo apjomu katram plānošanas periodam JRT izvērtē un plāno kontekstā ar kopējo paredzamo JRT auditorijas un pārdoto biļešu apjomu. Palielinoties pārdoto biļešu apjomam uz JRT izrādēm, JRT ir iespēja atbalstīt plašākas sociāli maznodrošinātās grupas un noslēgt lielāka apjoma JRT biļešu ziedojumu līgumus.

Atlaides. Sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem, kā arī sociāli atbildīgām personām, t.sk., sociāli nozīmīgu funkciju veicējiem un sociāli atbildīgu kampaņu dalībniekiem, JRT piedāvā sekojošas atlaides JRT biļešu iegādei:
• 15% atlaide - ITIC karšu īpašniekiem (skolotājiem, pasniedzējiem).
• 15% atlaide - Goda ģimenes kartes īpašniekiem katru mēnesi uz kādu noteiktu izrādi 2 biļetēm.
• 10% atlaide - Valsts asinsdonoru privilēģijas kartes īpašniekiem katru mēnesi uz kādu noteiktu izrādi 2 biļetēm.
• 30% atlaide - skolēniem, pilna laika studentiem, ISIC karšu īpašniekiem, pensionāriem, invalīdiem un apmeklētājiem ratiņkrēslos (pērkot biļetes internetā, jāizvēlas pensionāru atlaide).

Nākot uz izrādi, skatītājiem, kas iegādājušies biļetes ar iepriekš norādītajām atlaidēm, pie ieejas nepieciešams uzrādīt derīgu apliecību! Atlaides nesummējas ar citām uz to brīdi pieejamajām atlaidēm.

Informācija par JRT ziedojumiem

2023. gads

2022. gads

2021. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads


Informācija par pasākumiem korupcijas riska novēršanai

2023. gads

2022. gads

2021. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gadsInformācija par dalībnieku sapulcēm

2023. gads

16.10.20023. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2023. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu. Par kapitālsabiedrības 2023. gada pārskata revidentu tiek iecelta SIA „Pārskats” (reģistrācijas Nr. 50003482521).

10.10.2023. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

22.09.2023. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2022. gada darbības vērtējumu, un tiek nolemts vērtēt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2022. gadā ar novērtējumu “labi”.

22.08.2023. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrības valdei pagarināt nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu ar SIA „STENDALS”, reģistrācijas Nr.40003915843, par kafejnīcas telpu nodošanu apakšnomā līdz 2024. gada 30. jūnijam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai teātra izrāžu apmeklētājiem (ierobežotas pieejamības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai).

17.08.2023. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2023. gada budžeta apstiprināšanu.

26.04.2023. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2022. gada pārskata apstiprināšanu.

2022. gads

27.12.2022. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA „Jaunais Rīgas teātris” 2021.gada peļņas izlietojumu.

20.10.2022. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrības valdei pagarināt nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu ar SIA „STENDALS”, reģistrācijas Nr.40003915843, par kafejnīcas telpu nodošanu apakšnomā līdz 2023. gada 31. augustam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai teātra izrāžu apmeklētājiem (ierobežotas pieejamības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai).

12.10.2022. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2022. gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu, un par kapitālsabiedrības 2022. gada pārskata revidentu tiek iecelta SIA „Pārskats” (reģistrācijas Nr. 50003482521).

28.09.2022. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2021. gada darbības vērtējumu, un tiek nolemts vērtēt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2021. gadā ar novērtējumu “labi”.

23.05.2022. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

11.01.2022. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par mēneša atlīdzības noteikšanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

2021. gads

13.12.2021. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrībai pieņemt ziedojumu no akciju sabiedrības „Swedbank”, reģistrācijas Nr.40003074764, 5 500,00 euro (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā ar mērķi atbalstīt kapitālsabiedrības darbību 2022. gada sezonā.

13.11.2021. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

28.09.2021. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, lai, ieceltu uz nākamo pilnvaru termiņu kapitālsabiedrības valdes locekli un, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumā sniegto vērtējumu, pieņemtu lēmumu par Gundegas Palmas atkārtotu apstiprināšanu kapitālsabiedrības valdes locekles amatā.

21.09.2021. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības 2021. gada budžeta apstiprināšanu.

14.09.2021. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrības valdei pagarināt nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu ar SIA „STENDALS”, reģistrācijas Nr.40003915843, par kafejnīcas telpu nodošanu apakšnomā līdz 2022. gada 30. novembrim sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai teātra izrāžu apmeklētājiem (ierobežotas pieejamības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai).

07.09.2020. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2020. gada darbības vērtējumu un pieņem lēmumu novērtēt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020. gadā ar novērtējumu “labi”.

04.08.2021. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem un pamatkapitāla palielināšanu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stabilitāti un mazinātu Covid-19 izplatības radīto negatīvo seku ietekmi.

12.05.2021. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

06.01.2021. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrībai pieņemt ziedojumu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CBI Technology”, reģistrācijas Nr.40103791714, 1 500,00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā ar mērķi veidot Jaroslava Hašeka grāmatas „Krietnais kareivis Šveiks” audio lasījuma ierakstu projekta „JRT LASA GRĀMATAS MĀJĀS”.

2020. gads

08.12.2020. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2020.gada pārskata zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu. Par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata revidentu tiek iecelta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Audit” (reģistrācijas Nr.40103888857).

25.11.2020. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2019.gada vērtējuma pārskatīšanu. Valsts kapitāldaļu turētājs Kultūras ministrijas persona pieņem lēmumu novērtēt VSIA “Jaunais Rīgas teātris” finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2019.gadā ar novērtējumu „ļoti labi” un atzīt par spēku zaudējušu iepriekšējo vērtējumu (Kultūras ministrijas 2020.gada 9.septembra lēmumu).

09.09.2020. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2019.gada darbības vērtējumu un pieņem lēmumu novērtēt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2019. gadā ar novērtējumu “labi”.

10.06.2020. kapitāldaļu turētājs pieņem lēmumu atļaut kapitālsabiedrībai pieņemt ziedojumu no akciju sabiedrības „Swedbank”, reģistrācijas Nr.40003074764, 60 000,00 euro (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā ar mērķi atbalstīt kapitālsabiedrības jaunu teātra projektu sagatavošanu un izrādīšanu 2020.gadā.

22.05.2020. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.

27.03.2020. kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrības valdei pagarināt nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Stendals”, reģ. Nr. 40003915843, par kafejnīcas telpu nodošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai teātra izrāžu apmeklētājiem (sabiedriskai ēdināšanai ar ierobežotu publisku pieejamību).

10.03.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrībai pieņemt no nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds”, reģistrācijas Nr.40008114048, naudas balvu 1 000,00 euro (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā sakarā ar kapitālsabiedrības saņemto balvu „Kilograms kultūras 2019” kategorijā „Teātris” par iestudējumu „Vēstures izpētes komisija”.

28.01.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju kapitālsabiedrībai pieņemt ziedojumu no akciju sabiedrības „Swedbank”, reģistrācijas Nr.40003074764, 2 212,00 euro (divi tūkstoši divi simti divpadsmit euro, 00 centi) apmērā ar mērķi atbalstīt kapitālsabiedrības darbību 2020.gada sezonā.

2019. gads

22.11.2019. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2018.gada peļņas izlietošanu un pieņem lēmumu, ka kapitālsabiedrības 2018.gada peļņa 5 515 euro netiek sadalīta un tiek novirzīta kapitālsabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai kultūras jomā atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2021. gadam, lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstību un augstvērtīgu māksliniecisko darbību.

22.10.2019. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” stratēģijas apstirpināšanu 2019. – 2021.gadu periodam.

09.10.2019. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par revidenta iecelšanu VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2019. gada pārskata revīzijai.

23.08.2019. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par prēmijas piešķiršanu VSIA “Jaunais Rīgas teātris” valdes loceklei.

16.08.2019. tiek sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2018.gada darbības vērtējumu un pieņem lēmumu novērtēt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2018. gadā ar novērtējumu “ļoti labi”.

18.04.2019. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

07.02.2019. kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par ziedojuma saņemšanu no A/S “Swedbank” VSIA “Jaunais Rīgas teātris” mākslinieciskās darbības atbalstīšanai 2019. gadā.

Informācija par iepirkumiem tiek publicēta šeit: https://www.jrt.lv/teatris/iepirkumi/

Lai nodrošinātu labāku pieredzi, tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk